GRAFIČNA PRIPRAVA

Grafična priprava

Stavljenje 
besedila

Skeniranje
slik

Prelom

Priprava 
za 
tisk

Poskusni
odtis

 

Vse pravice pridržane ®  Tiskarna KALIPSO d.o.o. Ljubljana •  Celovška cesta 108 •  1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 519 50 07  •  Telefaks: 01 / 519 33 49   •   E-pošta:
tiskarna.kalipso@amis.net
http://www.tiskarna-kalipso.si   •   Oblika: Tiskarna KALIPSO